Medzinárodné kongresové centrum v Bratislave

Kongresový cestovný ruch by nemal byť braný ako samotný cestovný ruch. Meeting Industry je z nášho pohľadu iný a presahuje samotný turizmus.

Kongresový cestovný ruch sa dotýka viacerých rezortov.

Medzi ne patria:

 • doprava – cestovný ruch je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby, čo je veľká anomália v rámci celej EÚ
 • zahraničné vzťahy – diplomatický zbor by mal podporovať samotné obchodné podujatia
 • investície zo zahraničia, ako aj hospodárska politika
 • výskum, vývoj ako aj školstvo – kongresový cestovný ruch patrí medzi veľmi účinné nástroje, kde si účastníci menia svoje skúsenosti a taktiež je to priestor, ktorý poukazuje aj na akademické úspechy, čo napomáha samotným univerzitám
 • rozvoj regiónov a inovačné procesy – kongres je miesto, ktoré napomáha pretaveniu inovácií do reálneho života ako aj rozvoju samotnej ekonomiky
 • kultúra – prínosy kongresového cestovného ruchu pre kultúru sú značné, napríklad v Írsku sú poskytované priame dotácie organizátorom podujatí, ktorá má tematiku Írskej kultúry, patrí sem aj ochutnávanie whisky
 • ministerstvo vnútra a obranné zložky – ich úloha je veľmi dôležitá ak sa jedná o štátnické podujatia
 • komunálny život – napomáhajú zamestnanosti, vyzdvihujú dobré meno miest, regiónov…

 

Už dlhšie obdobie sa v médiách spomína výstavba kongresového, ako aj kultúrneho centra a taktiež obnovenie Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Názov tejto agentúry by mal byť Slovakia Travel. Z nášho pohľadu pôjde pravdepodobne len o pracovný názov, nakoľko oveľa nosnejším by bol Slovkia Toursim, čiže organizácia cestovného ruchu.

Národná agentúra v tejto oblasti bola zrušená v roku 2016. Od tohto obdobia sa povedomie a osveta štátu viac menej opieral o medzinárodné veľtrhy v oblasti turizmu.

Kongresové centrum sme na Slovensku ešte nemali. Nejaké kulturné áno, ale nespĺňali všetky potreby.

Z toho dôvodu plán vytvorenia nového kultúrno-kongresového centra vzbudil veľký ohlas v celom odvetví. Zopár “vojakov v poli” si však vzorne plnia svoje reprezentačné úlohy, veľakrať z vlastných peňazí a na vlastnú zodpovednosť. Vedenie štátu sa ich však nepýtal nato, čo má kongresové centrum obsahovať nato, aby bolo plne funkcné a dosahovalo svoje ciele. Pokiaľ berieme vyčíslovanie návratnosti investovania do daného censtra berie sa hlavne do úvahy príjem z kongresových  akcií. Toto je potvrdené komunikáciou OZ Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré argumentuje dôvod výstavby daného centra návratnosťou z kongresov.

Developerské spoločnosti sa k danej situácii postavili dobre. Uvedomujú si, že pôjde o najväčšiu výstavbu súčasnej generácie. Pripravené projekty z ich strany vyzerajú naozaj veľmi dobre.

 

Nastáva však otázka, ako je na túto výstavbu zorganizovaný štát. Na dané centrum sa chystá investícia približne 60 miliónov EUR zo štátnych peňazí, avšak neprebieha o tejto skutočnosti odborná a hlavne verejná diskusia.

 

Do úvahy prichádzajú rôzne otázky:

 • ako sem dostaneme nové kongresy?
 • Aké požiadavky má organizátor kogresov?
 • Čo sa očakáva od mesta, alebo kraja v rámci kandidatúry na organizáciu kongresu?
 • Vieme ponúknuť akadamickej oblasti, ako aj vedcom pridanú hodnotu?

 

Problémom je teda absencia medzirezortnej a odbornej diskusie v rámci témy, čo sa musí stihnúť, pokiaľ bude kongresové centrum hotové. Toto by sa malo dosiahnuť minimálne do začiatku roka 2023.

 

Nestačí iba postaviť medzinárodné kongresové centrum za viac ako 60 miliónov, aby sa ňom organizovali medzinárodnéakcie.

 

Máme čas nato, aby sa splnili parametre tak, aby sme sa mohli pustiť do kandidatúr na organizovanie takýchto akcií.

Pandemická situácia sa raz úplne ukľudní a štátny ako aj súkormný sektor by sa mali pripraviť nato, aby rozvoj ekonomiky napredoval aj prostredníctvom kongresových podujatí.