KANCELÁRIA PRIMÁTORA HL. MESTA SR BRATISLAVA

Primaciálny palác – Zelený salón 5.4.2016 16 hostí