KPSR – KANCELÁRIA PREZIDENTA SR

Prezidentský palác 28.4.2015 50 hostí