KPSR PRIJATIE DIPLOMATOV 3x

Prezidentský palác 2.1.2017 100 hostí